Continuem amb la millora de l’escena urbana enrasant els escocells del Passeig Sant Pere i de la zona de Cap Negret mitjançant la instal·lació d’un paviment elàstic drenante. El material emprat permet el pas de l’aigua alhora que deixa llibertat de moviment a l’arbre en el seu creixement. Aquesta mesura dota a les voreres d’una continuïtat al pas per als vianants, millora l’estètica de la zona, facilita la neteja viària i sobretot evita possibles incidents a causa de la diferència d’altura del paviment amb l’interior de l’escocell que existia anteriorment.

En les imatges es mostra la zona del Passeig Cap Blanch que és la que s’està realitzant actualment. Recordem que no s’ha de trepitjar fins que el material haja assecat durant almenys 24 hores des de la seua aplicació, per a açò se senyalitza la zona convenientment.