Jardineria

El manteniment de parcs i jardins es realitza per part del servei de jardineria les labors de la qual consisteixen en regs, segues, perfilat, fertilització, escarificado i ventilació, tractaments localitzats, resiembra, birba, reposició, poda i retallada de la vegetació. Les labors de manteniment es realitzen tant de forma periòdica com a puntual, en funció de la naturalesa dels
treballs.

Respecte a les labors de manteniment de parcs infantils es realitzen inspeccions i reparacions contínues de les instal·lacions, així com atendre a les observacions dels ciutadans per a implementar les millores convenients, tant en matèria de seguretat com de comoditat per als usuaris.