Neteja viària

El servei de neteja viària consisteix en la neteja per mitjans manuals i mecànics de les diferents vies i espais públics del municipi. S’inclouen dins de les vies públiques tots els elements que formen part d’aquestes o estiguen continguts en ells tal com el mobiliari urbà, amb l’excepció de marquesines i mupis, escocells i elements similars. La neteja viària es realitza mitjançant l’execució combinada de les operacions d’escombratge, baldeo, hidrolimpieza, etc. amb els mitjans, freqüències i horaris que siguen més idonis per les seues característiques.

Evitem els abocaments incontrolats que enlletgeixen el nostre municipi i costen diners a tots els alteanos, disposem d’un servei de recollida de gratuïta d’estris previ avís, més informació ací.