Perfil del Contractant

Si desitja accedir als processos de licitació de Pública de Desenvolupament Municipal SA ha d’accedir mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic i realitzar la cerca de l’organització contractant amb els següents filtres:

 

Llistat anual de contractes menors:

Contractes generats per Rendició Comptes 2023

Contractes generats per Rendició Comptes 2022

Contractes generats per Rendició Comptes 2021