Pintura vial

La secció de pintura vial és la responsable del manteniment de la senyalització horitzontal del municipi mitjançant mètodes manuals i mecànics. Les marques vials tenen per objecte regular la circulació i advertir o guiar als usuaris de la via i poden emprar-se soles o amb altres mitjans de senyalització a fi de reforçar o precisar les seues indicacions.

Els treballs de manteniment preventiu es realitzaran de forma periòdica en funció del ritme de degradació de les marques vials i també s’atendrà a les indicacions en matèria de senyalització horitzontal per part de l’Ajuntament d’Altea, sempre d’acord amb el Reglament General de Circulació i la Instrucció de Carreteres en la seua secció 8.2 Marques Vials.