Preguntes freqüents

Quins avantatges ofereix Pública de Desenvolupament Municipal MPSA?

La Pública de Desenvolupament Municipal MPSA es tracta d’una forma de gestió directa per part de l’Ajuntament d’Altea, que és el propietari de la mateixa, i funciona mitjançant encomana de gestió per part de l’Ajuntament a l’empresa, tenint aquest les labors de fiscalització financera i del servei, per la qual cosa l’empresa atén a interessos exclusivament de servei al ciutadà. Els beneficis econòmics són evidents, ja que l’empresa no factura IVA a l’ajuntament i no té benefici industrial, la qual cosa suposa un estalvi de base enfront de la contractació d’empreses externes per a realitzar els mateixos serveis que realitza la Pública de Desenvolupament Municipal MPSA d’un 27%.

Per què s'arrepleguen els residus a la nit?

Per a les labors de càrrega i descàrrega dels contenidors per part dels vehicles el recol·lector s’ha de detenir pròxim a ells i pot generar congestions del tràfic, és per açò que es realitza generalment a la nit, per a generar les menors molèsties possibles.

Per què es neteja amb hidrolimpiadoras a la nit?

La neteja mitjançant aigua a pressió s’ha de realitzar en horari nocturn a causa de dos factors; el primer és que les voreres estan buidades de gent i es poden realitzar més eficientment i no es molesta al ciutadà i el segon factor és intentar donar més temps d’assecat per a així no tornar a tacar i evitar possibles relliscades.

Per què no es tira tot a un contenidor i que una empresa ho seleccione?

Els costos de realitzar el triaje en planta són molt elevats, perquè implica multitud de tipus de residus (per ex. hi ha més de sis tipus de plàstics reciclables per separat) i l’operació seria molt complexa, ja que el recorregut que fa la borsa de brossa des de les nostres cases fins a la seua destinació final pansa pel contenidor, vehicle recol·lector(compactat), planta de transferència(compactat), vehicle de transferència i planta de tractament de residus. Per tant si reciclem en origen facilitem molt la tasca del reciclatge, la qual cosa repercuteix en els costos que es traslladen al ciutadà. No cal oblidar que la brossa es paga en forma de taxa, “es paga el que costa”.

Va a parar tota la brossa al mateix lloc?

No. Des del punt de vista econòmic per dipositar els residus en abocadors es paga diners i per reutilitzar materials reciclables s’obté diners, per la qual cosa si no és convenient econòmicament cap empresa assumiria aqueix cost, tot açò obviant tots els beneficis mediambientals que el reciclatge suposa.

Es causa més contaminació transportant els materials reciclables per tot el país?
Fals. Es produeix la mateixa contaminació transportant els residus als abocadors que a les plantes de reciclat. A més, existeixen punts on s’acumulen els materials reciclats i així transportar-los en grans quantitats, disminuint la contaminació.
Per què tinc tan a prop els contenidors?
Els contenidors se situen en zones properes a les àrees d’aportació en funció de la densitat de població o tipus de font generadora per eficiència. En zones molt poblades o en establiments que generen molts residus.
Per què tinc tan lluny els contenidors?

S’intenta, en la mesura del possible, no situar els contenidors propers a habitatges (cosa complexa en àrees urbanes) para no produir molèsties o en punts de fàcil accés per molts usuaris i el servei de recollida, respectant sempre l’eficiència de la recollida.

Per què hi ha més actuacions en el casc urbà que en la perifèria?

La freqüència de les actuacions va en funció de la població afectada i els costos de la mateixa, ja que mentre en una urbanització pot haver-hi 4 cases per cada 100 metres de carrer, en una avinguda amb edificis de 4 plantes existeixen 32 habitatges i 8 baixos comercials, per la qual cosa obtenim una densitat de població aproximada 10 vegades superior quant a ús dels serveis i infraestructures.

Quines conseqüències té el robatori de paper/cartó?

Del reciclatge de paper/cartó el municipi obté diners, per la qual cosa el paper/cartó que es robe repercuteix en la butxaca de tots els ciutadans a costa del lucre els que furten el paper/cartó.

Per què hi ha un horari per a traure la brossa?

Existeix un horari per a dipositar la brossa en els contenidors a causa que els residus orgànics dins del contenidor continuen amb el seu procés de descomposició i poden produir olors. Aquest procés es acrecenta a causa de la calor estival, és per açò que l’horari de dipòsit és diferent segons l’època de l’any. Per aquest mateix motiu, els contenidors de reciclatge d’envasos lleugers, paper/cartó i vidre no s’arrepleguen de forma diària generalment perquè en contenir un percentatge mínim de residus orgànics, no han de produir molèsties.

Quins criteris s'utilitza per a la poda d'arbres?

L’arbrat es poda en funció de l’espècie, la ubicació i el manteniment. Segons el tipus d’arbre requereix unes necessitats o períodes específics de poda, en relació a la ubicació s’han de realitzar podes de seguretat per a no interferir en el tràfic o en habitatges i finalment, es realitzen podes de manteniment per a contenir el creixement incontrolat que provoque caigudes de l’arbre enfront del vent, evitar que la brutícia caiga sobre les voreres o impedir que caiguen parts de l’arbrat (branques, fruits, etc.) que produïsquen danys personals o materials.