Recollida de residus sòlids urbans

Els treballs encomanats per a aquest servei seran els següents:

  • Recollida selectiva de Residus Sòlids Urbans.
  • Manteniment i reposició del parc de contenidors.
  • Transport dels residus al gestor corresponent.
  • Retirar els elements deteriorats dipositats en la via pública.

Per a realitzar aquestes labors comptem amb vehicles recol·lectors de càrrega aèria i posterior, camions de transport de materials i equip lavacontenedores, tots ells indispensables per a la labor de recollida dels operaris.

cal destacar que prestem també un servei de recollida d’estris domèstics gratuït previ avís al número de telèfon de l’empresa 96 688 19 03.

Ordenança de convivència ciutadana i Ordenança d’obres