Curiositats

  • Solament hi ha dos dies a l’any que no s’arrepleguen els residus sòlids urbans; el dia 25 de desembre i el 31 de desembre.
  • S’arrepleguen 2 camions diaris d’abocaments d’estris incontrolats en la via pública en el terme municipal d’Altea.
  • La gestió de residus genera més de 42.600 llocs de treball a Espanya, 9.400 d’ells de forma directa.
  • Costa menys reciclar que fabricar un nou producte. Reciclant estalviem aigua, energia i matèria primera. A més, reduïm la contaminació que es produeix en el procés d’obtenció de la matèria primera.
  • La qualitat dels productes reciclats no és pitjor que els productes sense reciclar. Tant el vidre, com l’alumini i molts plàstics poden ser reciclats de forma il·limitada sense perdre la seua qualitat.
  • Reciclar a casa no requereix molt temps. Gràcies a aquest xicotet gest estem estalviant energia, aigua i matèria primera. Solament necessitem una paperera amb diverses borses per a cada tipus de residu o envàs.