Des d’aquest 6 de maig, el Jutjat de pau d’Altea presta els seus serveis en les noves instal·lacions del passatge Llaurador, en els baixos del Mercat Municipal, en ple centre urbà d’Altea, la qual cosa suposa acostar l’administració a la ciutadania. Les obres de condicionament d’aquests locals han sigut executades per l’Empresa Pública (PDM) i han consistit a adequar les instal·lacions a les necessitats del jutjat.

S’ha remodelat l’immoble per a disposar d’una sala de vistes, un arxiu i despatxos per al jutge, el secretari, i una zona de treball per a les *tramitadoras. A més, les instal·lacions compten amb un bany per als usuaris i s’ha adaptat un altre per a persones amb mobilitat reduïda. Cal destacar que el local que alberga ara el Jutjat de pau compta amb tots els requisits d’accessibilitat.

Accessible

La duració de les obres ha sigut de dos mesos i van començar una vegada l’Ajuntament va recuperar aquest immoble municipal. El trasllat a aquestes noves instal·lacions es feia necessari perquè el Jutjat estava situat en un espai amb dificultats d’accessibilitat i altres manques.